Svensk Fastighetsförmedling presenterar: Renshammarvägen 20, Verkstadsdel

Verkstadel tillhörande fastigheten.