Så fungerar 3D-tekniken Matterport

Svensk Bostadsfilm och Matterport

Svensk Bostadsfilm är Service Partner för Amerikanska Matterport i Sverige. Vi använder oss av den absolut senaste tekniken när vi producerar våra 3D-modeller. Våra 3D-kameror använder både laser och flertalet 2D och 3D- sensorer för att snabbt fånga HDR-bilder och rymdgeometri.

När kameran försiktigt roterar registrerar den noggrant färger och konturer i rummet och beräknar sedan dimensioner och rumsliga relationer mellan objekt. Kameran förflyttas och processen upprepas tills hela den tänkta ytan scannats in.

Bearbetning av fotografier och 3D-data

När alla data samlats in, bearbetas foto- och 3D-data varefter det skapas en 3D-modell som kombinerar bilder med HDR-kvalitet med dimensionellt exakt geometri. I denna process omvandlas geometrisk data till ett med verkligheten exakt beskrivande mångsidigt rutnät, en 3D-modell, vilken sedan enkelt kan streamas och inbäddas på mäklares webbplats eller i sociala medier.

En exakt kopia av din bostad, fast digitaliserad och i 3D format för hela världen att ta del av.

Bilden föreställer en Matterport 3D Pro kamera
En 3D-modell av den inscannade bostaden.